Painter Decorator Karlskrona Sweden

Sweden Banner - The Frampton and Sons

I am a professional painter and decorator, my name is Robert Frampton.

Jag är en professionell målare och dekoratör, mitt namn är Robert Frampton.


I am available for some parts of the year when I will be living in Karlskrona, Sweden.

Jag är tillgänglig under vissa delar av året då jag kommer att bo i Karlskrona, Sverige.


I have over 30 years experience.

Jag har över 30 års erfarenhet.


I trained and qualified in England.

Jag är utbildad i England.


I offer an excellent and professional service.

Jag erbjuder utmärkt och professionell service.


I have a good reputation in my home town of Bournemouth, England.

Jag har ett gott rykte i min hemstad Bournemouth, England.


All types of walls, ceilings, doors, windows and wood painted.

Alla typer av väggar, tak, dörrar, fönster och trä målas.


Wallpaper can be hung and wood stained with preservative.

Tapetsering och konservering av trä.


I use good quality paint and materials.

Jag använder god kvalitet färg och material.


No job is too small.

Inget jobb är för litet.


I am friendly and reliable and offer a good quality service.

Jag är vänlig och pålitlig och håller en god kvalitet.


If you would like any painting or decorating, inside or outside of your home, then please contact me on 00 44 7828 276681, or ask for Marie on 0708 819705 for local enquiries.

Om du vill ha någon målat eller tapetserat, innanför eller utanför ditt hem, så kontakta mig på 00 44 7828 276681, eller be om Marie på 0708 819705 för lokala undersökningar.